Teshia Works

Eyes on the Prize by Teshia
  • Teshia

  • Eyes on the Prize

  • Acrylic
  • 48.0 " x 72.0 "
  • $16,500