Teshia Works

Wild Eyes by Teshia
  • Teshia

  • Wild Eyes

  • Acrylic
  • 60.0 " x 72.0 "
  • SOLD